ס סנהדרין כתב עת לחשיבה הלכתית יוצרת
מערכת כלכלה יוזמה מחקר פסיקה זווית בלוגים ערוץ על פסק ספרים
להזמנה טל: 054-5218772 ספר אחד: 150 ש"ח 2 ספרים: 250 ש"ח
חוקי ישראל על פי ההלכה חוקי המכר,המתנה, השכירות והשאילה בהמשך לפרסום חוק הירושה על פי ההלכה, הספר השני בסדרת חוקי ישראל על פי ההלכה, בהוצאת המכון לחקיקה הלכתית, עוסק בחוק המכר, חוק המתנה, וחוק השכירות והשאילה. הספר מביא את המקבילים ההלכתיים לשלושת החוקים הישראלים, בנושאים המשמעותיים כל כך לחיי החברה של ימינו. הספר מספק לצד נוסח החוק הישראלי, הצעה לנוסח חוק הלכתי מקביל, בעברית ובאנגלית, בשפה משפטית מובנת לכל משפטן, תוך הצגת כללי ההלכה אשר גובשו מתוך עיון מעמיק במקורות ובמחלוקות הפוסקים על פי ההלכה. נוסח החוק ההלכתי שומר בקפדנות על המבנה והסדר של החוק הישראלי, על סעיפיו ופרקיו, כך שיוקל מאוד על המעיין להבין, להשוות ולהשתמש בחוק על פי ההלכה. המקורות ההלכתיים, התשובות וההכרעות של פוסקי ההלכה מובאים כהערות בתחתית הדף כדי לבסס את תהליך הפסיקה ההלכתית אשר הביא לנוסח החוק ההלכתי המוצע. אינדקסים של מקורות לצד הצעות מעשיות לחוזים ואיזכורי פסיקה מאיירים ומבהירים את הסעיפים השונים של החוק ההלכתי, ומספקים תשתית למחקר עתידי במשפט השוואתי. הספר הינו פרי מפגש ושיתוף פעולה מרחיקי לכת בין שלושה עולמות: עולם הדיינים (המחברים את החוקים על פי ההלכה), עולם המשפטנים (העורך האחראי על המתודולוגיה המשפטית) ועולם הפוסקים.