ס סנהדרין כתב עת לחשיבה הלכתית יוצרת
מערכת כלכלה יוזמה מחקר פסיקה זווית בלוגים ערוץ על פסק ספרים

יוזמה

פורום לבתי הדין לממונות בפעם הראשונה בתולדות הלשכה, במחוז ירושלים, הוקם פורום האחראי לקשר בין עורכי הדין לבתי הדין לממונות. יש לזכור כי מדובר בבתי דין פרטיים הפועלים, במסגרת חוק הבוררות, לפי ההלכה היהודית, בעניינים ממוניים - ללא כל קשר עם גיטין או מעמד אישי.
עו"ד שלמה בן מנחם
 חברי הפורום, כבר הספיקו לגבש תוכנית עבודה וכללי התיחסות מול אותם בתי דין. באמצעות משוב שהופץ בין עורכי דין בירושלים, נערכה רשימה מפורטת של בתי הדין לממונות הפועלים בבירה, הכוללת הערכות של עורכי דין, הנזקקים לשרותם, על עבודתם של כל אותם בתי הדין. כעקרון, החליט הפורום ליצור, מול בתי הדין לממונות, קשרי עבורה חיוביים ותקינים על בסיס שיתוף פעולה והערכה הדדית בין עורכי דין לבתי הדין. לצורך זה, הוחלט בין היתר להכין מסמך המלצות לשיפור תנאי העבודה של עורכי דין בהופעתם לפני אותם בתי הדין, בפרט בענייני סדרי הדין. המטרה הנה להגיע להסכמה רחבה בין שני הצדדים, בנוהלי העבודה אשר תחייב את עורכי הדין אך גם את בתי הדין. בשנים האחרונות הוקמו עשרות, אם לא מאות בתי דין לממונות בירושלים בלבד וכי הדרישה למוסדות בוררות לפי דין תורה הולכת וגדלה: כל רב, כל ישיבה ואפילו כל בית כנסת המכבדים את עצמם מוצאים לנכון להקים בית דין לממונות עבור קהילתם. כל אחד מאותם מוסדות פרטיים פועל – אמנם לפי ההלכה – אך בדרכים שונות ובהדגשים שונים. חוסר האחידות בסדרי הדין ובהכרעות ההלכתיות מקשה מאוד על עבודה תקינה ויעילה של עורכי דין, לרבות אלה המתמצאים בעולמה של תורה. מצד שני, דיינים רבים מבינים יותר ויותר כי ישנה חשיבות גדולה לליווי איש מקצוע במהלך הדיונים. נוכחותו של עורך דין חוסכת זמן, מיעלת את הדיונים ואף מסייעת לבית הדין להגיע להחלטות אמתיות ונכונות. מתברר כי עורך דין יכול לשמש גשר בין עולם המשפט ועולם התורה. לא פעם, פסקי דין של בתי הדין לממונות מבוטלים על ידי בתי המשפט בגלל אי הקפדה על דרישות חוק הבוררות. בדיעבד, מתברר כי ידיעה יותר מבוססת של מערכת המשפט הישראלית הייתה חוסכת עוגמת נפש למתדיינים שזכו, כדין, בבוררות אך 'פספסו' פרט קטן הנדרש לפי החוק. שיתוף פעולה בין בעורכי דין לבתי הדין לממונות וקבלת, על ידי שני הצדדים, של מערכות הדרישות השונות - המשפטיות ואו ההלכתיות - החלות עליהם, יביא בהכרח, לדברי עו"ד בן מנחם, לתועלת רבתית לשני הצדדים ובפרט לציבור המתדיינים. כאשר, הצורך בבוררויות, בגישורים ובפישורים הופך להיות חלק ממערכת המשפט הישראלית, מתברר שיש ערך רב למוסדות הפרטיים המקובלים בציבורים השונים הקיימים בבירת ישראל. אין ספק כי שיתוף הפעולה המוצע יוכל להבנות רק במסגרת הדברות ומתוך הערכה הדדית. הפורום הוקם כדי לבנות את מערכת היחסים הזו וחברין הביעו נכונות להושיט יד לצד השני. לפניהם אתגרים לא פשוטים! ראשית, עליהם להתגבר על שנים של אי הבנות ועוינות, האשמות הדדיות והתבצרות של כל צד בעמדות שלו. חברי פורום בתי הדין לממונות הינם עוה"ד שלמה בן-מנחם (יו"ר), שלום אטלי, ד"ר איתמר ורהפטיג, דוד משען, אהרן שטכלברג, בנימין שור, הרב דוד בס, ד"ר בנימין בארי, ישראל ענדען. כתובת דוא"ל לפניות לפורום: forumbateidin@gmail.com