ס סנהדרין כתב עת לחשיבה הלכתית יוצרת
מערכת כלכלה יוזמה מחקר פסיקה זווית בלוגים ערוץ על פסק ספרים

זווית אחרת

די לחידושי תורה ! הספרייה התורנית הולכת ומתרחבת. הטכנולוגיות החדשות מאפשרות להדפיס ספרים חדשים בקלי קלות, להוציא מהדורות חדשות של הספרות ההלכתית הקלסית, להוסיף פרשנים חדשים על הותיקים. עולם של תורה ללא גבולות. רחבה היא מני ים. אלפים עומדים בתור להדפסת תשובותיהם של חז"ל ואליהם מתוספים מדי יום ביומו תלמידי חכמים חדשים. לכל אחד דעה משלו, חידוש שונה ובעיקר מחלוקות על קודמיו. דווקא בתורה משמיים ניתן לאדם חופש הדיבור והמחשבה הרחב ביותר. וללא ספק, הוא מנצל אותו.
עו"ד שלום אטלי
אלא שנראה כי עולם התורה פסח על אירוע היסטורי מסוים, אירוע השנוי במחלוקת הן בתוך עם ישראל והן אצל אומות העולם, זאת על אף שהתרחש לעיני כל: הקמת מדינת ישראל. לא עוד קהילה בתוך הגלויות השונות, לא עוד שכונה חדשה בסביבה עוינת ואפילו לא אזרחים בעלי אותה דת של מדינה מארחת. מדינה ממש ! עם ממשלה, בית מחוקקים, צבא ומשטרה, פשיעה ועוני, אוניברסיטאות ובתי משפט ! בדיוק כפי שהאמין חוזה המדינה. אבל העולם התורני לא רואה אותה וממשיך להתפלל לגאולת עם ישראל. הציונים שבהם מתאמצים יותר ומודים ב"אתחלתא דגאולה". אמונה אמיתית או סמנטיקה אמונית? בפועל זה לא משנה, שכן גם אצלם אין משמעות מעשית לאותה קביעה חלקית. עם חורבן הבית השני, מסבירים לנו חז"ל, גלתה השכינה יחד עם עַם ישראל. ממילא, הסיק רבן יוחנן בן זכאי, גם רצון השכינה, קרי התורה, חייב להשתנות. לא עלה על דעתו להמשיך לקיים תורה ומצוות באותה דרך בארץ ישראל ובחוץ לארץ. לא משום שהתנאים השתנו אלא משום שהתורה השתנתה, המקור שלה השתנה. אין ספק שרבן יוחנן בן זכאי האמין כי "לא יחליף הא-ל ולא ימיר דתו לעולמים" אבל הוא גם האמין ששבעים פנים לתורה ופניה של תורת ארץ הקודש מיוחדות ושונות. הוא היה משוכנע שאין רצונו של בורא עולם שעמו ימשיך לקיים בתוך הגלויות את תורתו הארץ ישראלית. מה היה פוסק רבן יוחנן בן זכאי ביום ה' באייר תש"ח ? האם הוא כבר לא היה מאמין שפניה של תורת ארץ הקודש מיוחדות ושונות ?