ס סנהדרין כתב עת לחשיבה הלכתית יוצרת
מערכת כלכלה יוזמה מחקר פסיקה זווית בלוגים ערוץ על פסק ספרים
עו"ד שלמה בן מנחם
עו"ד שלום אטלי
בס"ד ברכות לרגל השקת ספר "חוקי ישראל - חוק המכר, חוק המתנה וחוק השכירות והשאלה" בהוצאת המכון לחקיקה הלכתית. לכל מי שעיניו בראשו ברור כי עם ישראל נמצא כעת בעומק הליך גאולתו. שבנו לארצנו עד כדי כך שכמעט רוב אוכלוסיית עם ישראל תגור בארץ, מדינה עצמאית עם צבא חזק, כלכלה איתנה, לימוד התורה בממדים שלא היו מעולם, מדע מפותח וכו'. מאידך, גם אין חולק שטרם הגענו לגאולתנו השלימה – החסרונות במצבינו הלאומית מורגשות הן במישור הגשמי והן במישור הרוחני. חלק חשוב מהליכי גאולתנו הינו תיקון מערכת המשפט והתבססותו על התורה. כדברי הנביא ישעיה: וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה: צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה"(ישעיהו א' כו-כז) גם בתחום זה של גאולתנו ברור כי ההליך כבר התחיל. כבר שנים רבות עוסקים רבות בבניית מערכת משפטית המבוססת על התורה והניתנת ליישום במדינה מודרנית. עוד לפני קום המדינה הרב הרצוג ואחרים עסקו רבות בתחום. (במאמר מוסגר, כפי שניתן לראות במאמרים רבים שפורסמו בביטאון "הפרקליט" של לשכת עוה"ד בישראל בשנים שלפני ומיד לאחר קום המדינה אף המשפטנים הציוניים תמכו והתעסקו באפשרות של הקמת מערכת משפטית המבוססת על המשפט העברי תוך אידיאולוגיה ציונית כללית ולאו דווקא דתית. בסופו של דבר הדבר לא היה ניתן ליישום מפאת חוסר קודיפיקציה של ההלכות בצורה שהיתה מאפשרת יישום ע"י בתי המשפט) בימינו אנו רואים התעוררות גדולה מאד במטרה של יישום דיני ממונות הלכה למעשה: - אין ספור של ספרים ומאמרים העוסקים בדיני ממונות (או הקרויים משפט עברי) כבר נכתבו . - שופטים הבקיאים בדיני ממונות והמשתמשים בידע זו בפסיקותיהם קיימים - בתי דין לממונות הדנים למעשה עפ"י ההלכה - דיינים ופוסקים הבקיאים בחוקי המדינה ומתמודדים עם המצבי החדשים של תקופתנו - מעורבות לשכת עורכי דין בהליכי דין תורה עם כל זה, הדרך עוד ארוכה עד השלמת ההליך של הגאולה המשפטית, דבר שיביא צדק אופטימלי/ אלוקי לעם ישראל. כמו שגאולת עם ישראל ישפיע טוב על העולם כולו כך הגאולה בתחום המשפט כשאומות העולם ייראו לאיזה רמה עליונה של משפט וצדק הגענו, גם הם יאמצו חלק אם לא כל שיטת המשפט שלנו. זאת לעומת המצב שלנו היום בו אנו מאמצים חוקים מעמים אחרים. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בניגוד לגאולת מצרים בה הגאולה הגיעה בחפזון, גאולתנו הנוכחית מגיעה בהתקדמות איטית- קמעא קמעא. היתרון בדרך הזו של גאולה היא שזו נצחית וזאת בניגוד לגאולת מצרים שלא היתה כזו. כפי שמתנבא ישעיה הנביא: "כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' ומאספכם אלוקי ישראל" (ישעיה נב, יב). וכן מדרש חז"ל המופיע במספר מקומות, וזהו לשונו: "רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא... כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" (תלמוד ירושלמי, ברכות). דבר זה נכון לכלל הליכי הגאולה ובפרט לתחום המשפטי. העבודה של תיקון מערכת המשפט היא אטית מאד אך הולכת ומתקדמת. סדרת הספרים "חוקי ישראל " הינה ללא ספק נדבך חשוב בבנין זה. איחולי יישר כוחכם לכל העוסקים במלאכה הרב גבריאל טולידנו, הרב יאיר פרנק, הרב ניסים כהן ובראשם בעל החזון הגדול, עו"ד שלום אטלי.
 הקלות הבלתי נסבלת של פסיקת הלכה הפוגעת במשפחות פורסם היום, ה-6 בינואר 2016, בערוץ 7 כי, 13 רבנים ודיינים לשעבר פרסמו לאחרונה פסק הלכה, לפיו גט הניתן לאחר עריכת "הסכם קדם נישואין" נחשב ל"גט מעושה" וממילא הוא פסול. פירוש פסק ההלכה: הסכם שנערך בין בני זוג במטרה למנוע בעתיד עיגון (בפרט של האישה) עלול לפסול את הגט שיינתן בעקבותיו. יצא שכרו בהפסדו. אין חולק כי מתחתנים רק בהסכמת שני בני הזוג. אך, ברגע שהסכמתם, כבר אי אפשר, כמעט, לחזור בכם. אף אחד לא חוקר למה פלונית בחרה בפלוני ולמה פלוני רצה להינשא דווקא לפלונית. אם כן, למה, כדי להיפרד זה מזו, חייבים לנמק ולהצדיק? אני מאמין שזכותם של כל בעל ושל כל אישה לסיים את קשר הנישואין מתי שירצו ולפי שיקול דעתם הבלעדי, שאין הם חייבים לנמק. חז"ל הכירו בטענה הבלתי ניתנת להסבר של "מאיס עלי" כדי לסיים קשר הנישואין. גדול הפוסקים, הרמב"ם, קבע מפורשות כי אין היא כשבוייה אצלו. אני מאוד מכבד את אותם 13 הדיינים אך מה לעשות: עיגון הוא פשע נגד האנושות וחובה/מצווה על כל אדם להילחם נגד פשע זה. ושלא תטעו: כך נהגו חז"ל מדורי דורות. מאוד התלבטתי אם לפרסם את נוסח ההסכם למניעת עיגון, המקובל במשרדי. הסכם זה מבוסס על פסיקתו של אחד מגדולי הפוסקים (הנתיבות משפט), בלעדיו אי אפשר כמעט לבסס פסק הלכה. כמובן, יש חולקים עליו. היו חולקים גם על הרמב"ם וגם על השולחן ערוך. אין רב בישראל, גדול כמה שיהיה, שאין חולקים עליו. ובכל זאת, עם ישראל חי וקיים כל עוד הוא בחר בדרך האמצע, דרך החיים. דווקא בימינו, שמסגרת המשפחה מתפוצצת ומתפוררת, כשהיא מותקפת מכל צד ועל ידי כל זרם, עלינו לחזק אותה. קדושה איננה הקפאה. ואם יש פתרון, יש להשתמש בו. על כן, החלטתי לפרסם את ההסכם למניעת עיגון שאני ערכתי. נא לא להיבהל מתוכנו. זהו נוסח משפטי-הלכתי שבא למנוע עיגון. כל מה שעליכם לעשות הוא להדפיסו ולחתום עליו. כנוטריון, אני מוכן - ללא עלות - לשמור על ההסכם שלכם בתקווה שלא תצטרכו אותו. כאשר בידי כל משפחה בישראל, יהיה הסכם כזה חתום, אני מזמין את 13 הדיינים המכובדים דלעיל לבוא ולפסול את כל הגיטין שניתנו בהסתמך על הסכם זה.