ס סנהדרין כתב עת לחשיבה הלכתית יוצרת
מערכת כלכלה יוזמה מחקר פסיקה זווית בלוגים ערוץ על פסק ספרים
עו"ד שלמה בן מנחם
הרב גבריאל טולדנו
השופט משה דרורי
הרב אליעזר איגרא
הרב נסים כהן
עו"ד שלמה בן מנחם חשיבותו של המשפט העברי בתהליך הגאולה של עם ישראל
הרב גבריאל טולדנו חוק המכר על פי ההלכה
הרב גבריאל טולדנו התייחסות ההלכה למנהג שנוצר על פי החוק
הרב גבריאל טולדנו טיפול ברכבת בשבת
הרב גבריאל טולדנו החוק והמשפט העברי
השופט משה דרורי חוק השכירות והשאילה החוק וההלכה
השופט משה דרורי ספרי חוקי ישראל על פי ההלכה
הרב אליעזר איגרא חוק המתנה על פי ההלכה - התחשבות ההלכה במציאות המשפטית
הרב אליעזר איגרא מעמדה של ההלכה במדינת ישראל
הרב נסים כהן הצגת ההלכה במשך הדורות